Moj Profil


Informacije koje unosite ili menjate na svom profilu su vaša slika, ime, prezime i kratka biografija. Ovo su podaci koji će se pojaviti na vašem sajtu ako objavljujete bilo kakve autorske tekstove kao što su npr. blog postovi ili bilo koji drugi tekstovi koji sadrže podatke o autoru. Ove informacije se takodje mogu iskorisiti i na drugim mestima na web sajtu ako za tim postoji potreba, kao što je npr. stranica O Nama.

Izmenu podataka na svom profilu započinjete klikom na dugme Izmenite Svoj Profil ili klikom na “user” ikonicu.

Izmenu podataka na svom profilu započinjete klikom na dugme Izmenite Svoj Profil

Profilna slika


Profilnu sliku možete dodati klikom na dugme Dodaj sliku, a zatim željenu sliku možete izabrati iz biblioteke sadržaja.

Moj profil - Dodaj sliku

Sliku možete preuzeti i sa svog računara tako što ćete prvo odabrati karticu Otpremi datoteke, a zatim kliknuti na dugme Odaberi datoteke.

Moj profil - Odaberi datoteke

Ako želite da zamenite postojeću profilnu sliku nekom drugom, onda treba da kliknete na “krstić” kako bi uklonili trenutnu sliku (“krstić” se pojavljuje kada mišem predjete preko slike) i da nakon toga kliknete na dugme Dodaj sliku, i da zatim ponovite prethodno opisani postupak.

Moj profil - Zameni sliku

Lični podaci


Lične podatke (ime, prezime i kratka biografija) unosite u odgovarajuća polja, nakon čega treba da kliknete na dugme Sačuvaj Izmene.

Moj profil - Lični podaci

Da li ste zadovoljni člankom?

Transformišete Svoju Ponudu

Popunite formular kako bi vam u najkraćem roku omogućili testiranje MyTravel sistema. Nakon pripreme test sajta poslaćemo vam pristupne podatke, i bićemo tu za vas kako bi vam pomogli da lako i jednostavno isprobate MyTravel sistem.