Dodaj lokaciju


Svaki objekat iz vaše ponude nalazi se na odredjenoj lokaciji, i na osnovu svoje lokacije objekat može biti filtriran. Zato je važno da pre dodavanja objekata ubacite potrebne lokacije u sistem.

Lokaciju dodajete klikom na dugme Dodaj novu lokaciju, nakon čega se otvara forma za dodavanje lokacije.

Dodaj lokaciju - MyTravel dokumentacija

Kada popunite polja u formi kliknite na dugme Dodaj novu lokaciju koje se nalazi na dnu forme.

Sačuvaj lokaciju - MyTravel dokumentacija


Polja koja je potrebno popuniti su:

Ime – Ime/naziv lokacije
Podložak – Ovo polje možete ostaviti prazno zato što se ono pri snimanju lokacije automatski popunjava na osnovu imena lokacije
Matična lokacija – Nadredjena lokacija, npr. matična lokacija Zlatiboru je Srbija
Opis – Kratak tekst kojim ćete predstaviti lokaciju
Podnaslov – Tekst koji će se naći ispod naslova, tj. imena lokacije
Naslovna slika – Glavna/pozadinska slika lokacije. Dodajete je klikom na dugme Add image
Prikaži dodatne informacije – Birate da li želite da se dodatne informacije vide na stranici lokacije
Dodatne informacije – Dodatne informacije o lokaciji. Možete imati više blokova dodatnih informacija, a svaki blok, tj. informaciju, dodajete klikom na dugme Dodaj polje. Svako polje možete i obrisati klikom na dugme “minus” koje se nalazi na sedini, desno od polja koje želite da obrišete (dugme postaje vidljivo kada mišem predjete preko polja). Nakon toga potrebno je da potvrdite brisanje klikom na “Remove”. Brisanje polja možete otkazati klikom na “Cancel”.

Obriši polje Dodatne informacije - Uredi lokaciju - MyTravel dokumentacija

Mapa – Ovde treba da unesete adresu lokacije kako bi se mapa pojavila na stranici lokacije, npr. Zlatibor, Srbija prikazaće mapu Zlatibora
Prikaži povezane ponude – Birate da li želite da se povezane ponude prikazuju na stranici lokacije. Povezane ponude su objekti koji se nalaze na datoj lokaciji. Ukoliko trenutno nemate nikakvih objekata na toj lokaciji obavezno izaberite Ne, jer će se u suprotnom prikazati svi objekti iz destinacije/države u kojoj se objekat nalazi.

Da li ste zadovoljni člankom?

Transformišete Svoju Ponudu

Popunite formular kako bi vam u najkraćem roku omogućili testiranje MyTravel sistema. Nakon pripreme test sajta poslaćemo vam pristupne podatke, i bićemo tu za vas kako bi vam pomogli da lako i jednostavno isprobate MyTravel sistem.